Cài đặt môi trường và ứng dụng đầu tiên django cms

Cài đặt môi trường để chạy web python – django trên win7

  1. Download và cài đặt:

Python 2.7 (nếu dùng 3x thì khi cài môi trường – env gõ khác nhé)

https://www.python.org/download/releases/2.7/

Setuptools – cài cái setuptools-0.6c11.win32-py2.7.exe

https://pypi.python.org/pypi/setuptools/0.6c11#windows

Tiếp tục đọc

Chạy ứng dụng Pyramid kết nối với Mysql

Bài trước mình viết cài ứng dụng Pyramid thường. Giờ mình cài nó với MySql nhé.
c:\env> c:\env\Scripts\pcreate -s alchemy MyProject(tên project mình cần tạo)
c:\env> cd MyProject
c:\env\MyProject> c:\env\Scripts\python.exe setup.py develop
Thực hiện lệnh trên ta được:

Finished processing dependencies for MyProject==0.0
Running The Tests For Your Application
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\python.exe setup.py test -q
Running The Project Application
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\pserve development.ini

Coppy pyramid.wsgi bỏ vào C:\ env\
Link down:http://www.mediafire.com/?5otndcwbmv3ilpg
cùng ta vào trình duyệt web chạy link sau: http://127.0.0.1:6543

Để import databases ta thực hiện lệch
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\easy_install nose coverage

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\nosetests –cover-package=MyProject

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\initialize_MyProject_db development.ini

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\pserve development.ini
vào http://127.0.0.1:6543/ kiểm tra lại

Giới thiệu Django framework

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ mình đã quyết định sẽ tìm hiểu framework làm web mạnh nhất của Python – Django Framework
Mình cũng chưa biết nhiều về cái này
Mình sẽ tìm hiểu trên mạng từ đầu
Bắt đầu từ cài đặt, chạy ứng dụng đầu tiên
Thông thạo được thì sau này mới kiếm được việc
Mình cũng có việc rồi nhưng lương thấp quá, không biết hết việc lúc nào nữa
Nên việc chuẩn bị cho bản thân kiến thức để sau này có thể tuyển dụng ở nơi khác là kế sách
Có bạn nào hứng thú có thể liên kết cùng nhau học hỏi nhé
Có gì cứ liên hệ bằng cách comment