Cài đặt môi trường và ứng dụng đầu tiên django cms

Cài đặt môi trường để chạy web python – django trên win7

  1. Download và cài đặt:

Python 2.7 (nếu dùng 3x thì khi cài môi trường – env gõ khác nhé)

https://www.python.org/download/releases/2.7/

Setuptools – cài cái setuptools-0.6c11.win32-py2.7.exe

https://pypi.python.org/pypi/setuptools/0.6c11#windows

Tiếp tục đọc

Chạy ứng dụng Pyramid kết nối với Mysql

Bài trước mình viết cài ứng dụng Pyramid thường. Giờ mình cài nó với MySql nhé.
c:\env> c:\env\Scripts\pcreate -s alchemy MyProject(tên project mình cần tạo)
c:\env> cd MyProject
c:\env\MyProject> c:\env\Scripts\python.exe setup.py develop
Thực hiện lệnh trên ta được:

Finished processing dependencies for MyProject==0.0
Running The Tests For Your Application
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\python.exe setup.py test -q
Running The Project Application
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\pserve development.ini

Coppy pyramid.wsgi bỏ vào C:\ env\
Link down:http://www.mediafire.com/?5otndcwbmv3ilpg
cùng ta vào trình duyệt web chạy link sau: http://127.0.0.1:6543

Để import databases ta thực hiện lệch
c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\easy_install nose coverage

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\nosetests –cover-package=MyProject

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\initialize_MyProject_db development.ini

c:\env\MyProject>c:\env\Scripts\pserve development.ini
vào http://127.0.0.1:6543/ kiểm tra lại